ตู้ A6 คือคำตอบ
ปิดแล้วครับ !  

แนะนำแดงสวย
ปิดเแล้วครับ ! 

แนะนำ บลูเบส
ปิดแล้วครับ ! 

จะหมดแล้ว รีบไป
ปิดแล้วครับ ! 

Abslut Gold ตัวนี้
ปิดแล้วครับ !